Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1541/423/17 w sprawie obowiązków związanych z dochodzeniem równowartości kwoty 40 Euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności