Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1538/420/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej