Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1537/419/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok