Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1535/417/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok