Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1531/413/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok