Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1530/412/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok