Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1527409/17 w sprawie obniżek procentowych stawki bazowej najmu lokali mieszkalnych