Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1525/407/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok