Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1524/406/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok