Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1522/404/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok