Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1521/403/17 w sprawie zmian w planie budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok