Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1518/400/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok