Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1516/398/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok