Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1514/396/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok