Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1513/395/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok