Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1512/394/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok