Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1511/393/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok