Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1509/391/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok