Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1506/388/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów