Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1505/387/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok