Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1501/383/17 w sprawie zmiany statusu 2 budynków komunalnych i włączenia ich do zasobu budynków socjalnych