Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1499/381/17 w sprawie umorzenie należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz kosztów procesu