Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1497/379/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok