Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1495/377/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok