Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1493/375/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok