Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1491/373/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok