Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1490/372/17 w sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów