Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1488/370/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok