Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1487/369/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Korfantego