Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1486/368/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok