Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1484/366/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok