Zarządzenie Burmistrza nr 1483/365/17 w sprawie  przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028