Zarządzenie Burmistrza nr 1482/364/17 w sprawie  przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2018 rok