Zarządzenie Burmistrza nr 1480/362/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę