Zarządzenie Burmistrza nr 1477/359/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok