Zarządzenie Burmistrza nr 1473/355/17 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok