Zarządzenie Burmistrza nr 1471/353/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok