Zarządzenie Burmistrza nr 1469/351/17 w sprawie powierzenia CUW w Mikołowie oraz mikołowskim szkołom postawowym realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -  "Akywna tablica"