Zarządzenie Burmistrza nr 1468/350/17 w sprawie ustalenia stawki wynajmu pomieszczeń w budynku przy u. Konstytucji 3 Maja 12 w Mikołowie