Zarządzenie Burmistrza nr 1464/346/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości