Zarządzenie Burmistrza nr 1459/341/17 w sprawie zmian w planie dochodówi wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok