Zarządzenie Burmistrza nr 1458/340/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy mikołów nieruchomości zajętej pod drogę