Zarządzenie Burmistrza nr 1457/339/17 w sprawie zmian w planie dochodówi wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok