Zarządzenie Burmistrza nr 1455/337/17 w sprawie zmian w planie dochodówi wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok