Zarządzenie Burmistrza nr 1454/336/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok