Zarządzenie Burmistrza nr 1377/259/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok