Zarządzenie Burmistrza nr 1453/335/17 w sprawie powołania Zespołów ds. wspierania inicjatyw lokalnych