Zarządzenie Burmistrza nr 1450/332/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok