Zarządzenie Burmistrza nr 1444/326/17 w sprawie stawki wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Krawczyka 16