Zarządzenie Burmistrza nr 1438/320/17 w sprawie powierzenia Szkołom Podstawowym realizacji projektu pn. "Szkoła otwarta na wiedzę"